Legalization

Legalizacja

Co warto wiedzieć

Zatrudnienie cudzoziemców

Proces legalizacji

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców to złożony i czasochłonny proces, wymagający spełnienia szeregu formalności, wypełnienia dokumentów i złożenia ich we właściwych urzędach.

Legalizacja dokumentów zatrudnienia

Usługi legalizacji pracy

Dzięki zautomatyzowanej rejestracji oświadczeń sprawnie i szybko załatwiamy wszelkie formalności wymagane do podjęcia pracy przez pracowników zza granicy. Przeprowadzamy proces legalizacji zatrudnienia dla obywateli: Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Mołdawii, Bangladeszu, Nepalu, Indii, Filipin oraz wielu innych krajów.

icon 56 document textCreated with Sketch.

Dokumenty i oświadczenia

Zatrudnienie pracowników tymczasowych w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Pozwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę typu A, na mocy którego obcokrajowiec może starać się o wydanie wizy lub przedłużyć legalną pracę w Polsce.

Karty pobytu

Przygotowania oraz złożenia wniosków o wydanie kart pobytu stałego lub czasowego dla pracowników z zagranicy.

Kontakt